Articles Posted in the " chakilattiya velichenna " Category


  • Does coconut oil become toxic when heated?

    Does coconut oil become toxic when heated?

    വെളിച്ചെണ്ണ (കൊകൊനട്ട ഓയിൽ) പുകയുന്നതു വരെ ചൂടാക്കരുത് എണ്ണ പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് സ്മോക്ക് പോയിന്റും എണ്ണയ്ക്കു തീ..